SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKalousek, Vratislav
dcdateaccessioned2021-05-07T09:39:07Z
dcdateavailable2021-05-07T09:39:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28761
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengeconomic policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZákon č. 337/20 Sb. o mimořádných hospodářských opatřeních a některé zákony podobné (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/30-1930-3/#2
dcdescriptionpagination251-289
dcdescriptionpdfpagerange1-39