SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-05-18T10:14:31Z
dcdateavailable2021-05-18T10:14:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29071
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectcze13.-14. století
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal procedure
dctitleczeZemští konšelé v českém právu 13. a 14. stol. (Příspěvek k dějinám českého řízení trestního)
dctypeArticle
munipositionnumber26
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/33-1933-3/#26
dcdescriptionpagination228-239
dcdescriptionpdfpagerange1-12