Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWinter, Pavel
dccontributorauthorWitz, Karel
dccontributorauthorWehle, Kurt
dcdateaccessioned2021-06-03T14:45:28Z
dcdateavailable2021-06-03T14:45:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29580
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Úmluva o odměně za práce přes čas ; Nový výklad §§ 81, 91 j. n. krajským soudem civilním v Praze? ; Přísnější podmínky zajišťovací exekuce? Jednotnost judikatury vrchního pojišťovacího soudu ; Rozpor judikatury nejv. správ. soudů
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-4/#5
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination120-124
dcdescriptionpdfpagerange1-5