Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorLöwenbach, Jan
dcdateaccessioned2021-12-08T16:32:13Z
dcdateavailable2021-12-08T16:32:13Z
dcdateissued1937
dcidentifier000292559
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30499
dcformatextentvii, 212 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Československého Kompasu
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávo duševního vlastnictví
dcsubjectczeautorské právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengintellectual property law
dcsubjectengcopyright
dctitleczeNovela k zákonu o právu autorském : zákon ze dne 24. dubna 1936, č. 120 Sb. z. a n., s výkladem a materialiemi, nové znění zákona o právu autorském s judikaturou a římský text bernské úmluvy z r. 1928 s dodatky
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2043-01-01