SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorKrautmann, E.
dcdateaccessioned2021-12-09T13:50:04Z
dcdateavailable2021-12-09T13:50:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30553
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Postoupení žaloby příslušnému soudu podle § 261 a) c.ř.s. ; Řízení u cenových úřadů a určovací žaloba podle § 228 c.ř.s. ; Exekuční zabavení motorových vozidel ; Ohlašování právních jednání a listin k vyměření poplatků ;
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-8/#5
dcdescriptionpagination251-256
dcdescriptionpdfpagerange1-6