SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorHromada
dccontributorauthorKizlinková, Věra
dcdateaccessioned2021-12-10T11:40:40Z
dcdateavailable2021-12-10T11:40:40Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30600
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Rozvod a rozluka smíšených manželství ; O národní správě majetkových podstat Majetkového úřadu, Vystěhovaleckého fondu a Židovské rady starších ; Předchozí souhlas úřadu ochrany práce a zrušení pracovního poměru bez výpovědi
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-6/#4
dcdescriptionpagination225-229
dcdescriptionpdfpagerange1-5