SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPoničan, Pavel
dcdateaccessioned2021-12-21T09:44:50Z
dcdateavailable2021-12-21T09:44:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31347
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeopravné prostředky v občanském soudním řízení
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudicial review of administrative acts
dcsubjectengSlovakia
dctitleczeInstančný postup a opravné prostriedky v pokračování správnom na Slovensku
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-5/#2
dcdescriptionpagination129-136
dcdescriptionpdfpagerange1-8