Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2030-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHora, Václav
dcdateaccessioned2022-07-12T13:30:26Z
dcdateavailable2022-07-12T13:30:26Z
dcdateissued1931
dcidentifier000864733
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32581
dcformatextent178 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczenesporné řízení
dcsubjectengnon-contentious jurisdiction
dcsubjectengadministration of justice
dctitleczeSoudní řízení nesporné : (základní zásady podle zák. ze dne 19. června 1931 č. 100 Sb. z. a n. a předpisy o příslušnosti)
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2030-01-01