SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:47Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:47Z
dcdateissued1934
dcidentifier000580402
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4188
dcformatextent155 s.
dclanguagecze
dcpublisherTypus
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczeautorské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczeEvropa střední
dctitleczePřehled dějin soukromého práva ve střední Evropě : nástin přednášek
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess155 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN