SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:49Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:49Z
dcdateissued1933
dcidentifier000580352
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4197
dcformatextentlxix s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Učené společnosti Šafaříkovy
dcsubjectczeprávní dějiny -- 1373
dcsubjectcze1378
dctitleczeO žilinském právu magdeburském německým jazykem sepsaném z roku 1378 = Das silleiner Rechtsbuch aus D. J. 1978
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccesslxix s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN