SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:51Z
dcdateissued1935
dcidentifier000580338
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4206
dcformatextent192 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku čs. posluchačů práv "Právnik" na Univerzitě Komenského v Bratislavě
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeveřejné právo
dctitleczeDějiny veřejného práva ve střední Evropě : nástin přednášek
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess192 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN