SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:51Z
dcdateissued1934
dcidentifier000576187
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4210
dcformatextent7 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeStaré české právo v Randově díle
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess7 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN