page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dccontributoreditorGruber, Josef
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:29Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:29Z
dcdateissued1922
dcidentifier000322717
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7022
dcformatextent225 s.
dclanguagecze
dcpublisherVesmír
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeekonomie a politika
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectengeconomics and politics
dcsubjectengpolitical history
dctitleczeŽivot a dílo. Díl první, Paměti
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess225 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN