page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dccontributoreditorGruber, Josef
dccontributoreditorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2016-08-11T12:08:03Z
dcdateavailable2016-08-11T12:08:03Z
dcdateissued1923
dcidentifier000322715
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7106
dcformatextent197 s.
dclanguagecze
dcpublisherVesmír
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeekonomie a politika
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectengeconomics and politics
dcsubjectengpolitical history
dctitleczeAlbín Bráf, život a dílo. Díl druhý, Výbor statí z nauky národohospodářské
dctitlealternativeczeVýbor statí z nauky národohospodářské
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccess197 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN