page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:08:09Z
dcdateavailable2016-08-11T12:08:09Z
dcdateissued1919
dcidentifier000060646
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7126
dcformatextent505 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jana Laichtera
dcsubjectczeHus, Jan, asi 1371-1415
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczehusitství
dcsubjectenghistory
dcsubjectengHussitism
dctitleczeM. Jan Hus : život a učení. Díl I., Život a dílo. Část 1.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess505 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN