Abstract(s)

Kniha obsahuje tyto kapitoly: I. Říšská moc ve 3. století; II. Dioklecián. Systém jeho adopcí. Jeho vlády; III. Jednotlivé provincie a sousední země. Západ; IV. Jednotlivé provincie a sousední země. Východ; V. Pohanství; VI. Nesmrtelnost a její tajemství. Démonizace pohanství; VII. Stárnutí antického života a jeho kultury; VIII. Pronásledování křesťanů. Konstantin a trůní právo; XI. Konstantin a církev; X. Dvůr, správa a armáda. Konstantinopol, Řím, Athény a Jerusalem.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBurckhardt, Jacob Christoph
dcdateaccessioned2016-08-11T12:04:18Z
dcdateavailable2016-08-11T12:04:18Z
dcdateissued[1924]
dcidentifier000321925
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7928
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje tyto kapitoly: I. Říšská moc ve 3. století; II. Dioklecián. Systém jeho adopcí. Jeho vlády; III. Jednotlivé provincie a sousední země. Západ; IV. Jednotlivé provincie a sousední země. Východ; V. Pohanství; VI. Nesmrtelnost a její tajemství. Démonizace pohanství; VII. Stárnutí antického života a jeho kultury; VIII. Pronásledování křesťanů. Konstantin a trůní právo; XI. Konstantin a církev; X. Dvůr, správa a armáda. Konstantinopol, Řím, Athény a Jerusalem.
dcformatextentx, 495 s.
dclanguageger
dcpublisherAlfred Kröner Verlag
dcsubjectczeKonstantin Veliký I., římský císař, 274-337
dcsubjectczedějiny
dcsubjectenghistory
dcsubjectczestarověké Řecko
dcsubjectczestarověký Řím
dcsubjectengancient Greece
dcsubjectengancient Rome
dctitlegerDie Zeit Konstantins des Grossen
dctitlealternativeczeDoba Konstantina Velikého
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessx, 495 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN