Abstract(s)

Kniha se věnuje době Alexandra Velikého. Obsahuje kapitoly popisující makedonské království, tažení do Malé Asie, syrské tažení, babylonsko-perské tažení, tažení do Ariany a Turanu nebo tažení do Indie.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-05-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDroysen, Johann Gustav
dccontributorauthorBerve, Helmut
dcdateaccessioned2016-08-11T12:06:33Z
dcdateavailable2016-08-11T12:06:33Z
dcdateissued[1941]
dcidentifier000281013
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8416
dcdescriptionabstractczeKniha se věnuje době Alexandra Velikého. Obsahuje kapitoly popisující makedonské království, tažení do Malé Asie, syrské tažení, babylonsko-perské tažení, tažení do Ariany a Turanu nebo tažení do Indie.
dcformatextentxxxiv, 528 s., 1 mp.
dclanguageger
dcpublisherAlfred Kröner
dcsubjectczeAlexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr.
dcsubjectczevojenské dějiny
dcsubjectengmilitary history
dcsubjectczeMakedonie - dějiny
dcsubjectengMacedonia - history
dctitlegerGeschichte Alexanders des Großen
dctitlealternativeczeHistorie Alexandra Velikého
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialStuttgart
dcdescriptionedition3., durchgeseh. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR
dcdateembargoend2049-05-01