DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-20 of 229

page.general.thumbnail
Abseits vom Kulturkampf
Nippold, Friedrich Wilhelm Franz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die altkatholische Bewegung der Gegenwart, deren Ursprung, Entwicklung und Ziel in 50 Fragen und Antworten
Kopp, Max
Starokatolické hnutí současnosti, jeho počátky, vývoj a cíle v 50-ti otázkách a odpovědích
page.general.thumbnail
Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians
Sohm, Rudolf
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Aus dem letzten Jahrzehnt vor dem Vatikankonzil
Nippold, Friedrich Wilhelm Franz
Publikace se věnuje analýze nejdůležitějších událostí, ke kterým došlo bezprostředně před konáním prvního vatikánského koncilu v roce 1869.
page.general.thumbnail
Ausgewählte Quellenstellen zu kirchenrechtlichen Übungen
Hoffmann, Edler von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Autonomie náboženských svazů v moderním státě
Hobza, Antonín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Beiträge zur Receptions-Geschichte des römisch-canonischen Processes in den böhmischen Ländern
Ott, Emil
Publikace analyzuje recepci tzv. římsko-kanonického procesu v Čechách a na Moravě.
page.general.thumbnail
Biblia sacra juxta vulgatae exemplaria et correctoria romana
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Canones et decreta Concilii Tridentini : ex editione Romana a. 1834 repetiti
This item has no authors
This item has no abstract