page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvaz národů
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:14Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:14Z
dcdateissued1935
dcidentifier625334
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1247
dcformatextent19 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczemezinárodní finance
dcsubjectczeúvěry
dcsubjectenginternational finance
dcsubjectengcredit
dctitleczeMezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialLondon
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN