DSpace banner

Search

Current filters in use: business enterprises Pisko, Oskar

Now showing items 1-1 of 1


page.general.thumbnail
Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs
Pisko, Oskar
Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.
Last updated: 2016-08-11