page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoevenstein, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:37Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:37Z
dcdateissued1929
dcidentifier000616079
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4157
dcformatextent86 s.
dclanguagecze
dcpublisherBarvič & Novotný
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczefinance
dctitleczeO jednotnou konstrukci finanční vědy : (poznámky k Englišově kritice)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN