page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:50Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:50Z
dcdateissued1922
dcidentifier000275790
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4205
dcformatextent98 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeDědické právo podle českého práva zemského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess98 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN