page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:51Z
dcdateissued1928
dcidentifier000597282
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4211
dcformatextent13 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczeprávní dějiny -- Uhersko
dctitleczeO bratrské adopci v zemském právu uherském do Verböczyova tripartita
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních, roč. XXVIII.
dcrightsopenaccess13 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN