page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:48Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:48Z
dcdateissued1928
dcidentifier000576196
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4192
dcformatextent14 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeO rodinném nedílu v českém a v uherském právu zemském před tripartitem
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBratislava
dcdescriptionnoteczeSeparát z: časopis Učené Společnosti Šafaříkovy "Bratislavy", roč. II., číslo 4-5
dcrightsopenaccess14 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN