page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:47Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:47Z
dcdateissued1935
dcidentifier000597281
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4189
dcformatextent34 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeSlované
dctitleczeO vědecké metody při zkoumání soukromého práva u Slovanů v dobách starších : (současně odpověď na prof. Dr. Theodora Saturníka "Poznámky k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších")
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess34 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN