page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:51Z
dcdateissued1929
dcidentifier000084980
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4207
dcformatextent52 s.
dclanguagecze
dcpublisherVydává s podporou ministerstva školství a národní osvěty prof. Dr. R. Rauscher
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekodifikace práva
dcsubjectczePolsko
dctitleczePolská Kodifikační Komise a její unifikační snahy : r. 1919-1929
dctitlealternativefreCommission de codification de la république Polonaise et ses travaux d'unification au cours des annes : 1919-1929
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess52 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN