page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:46Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:46Z
dcdateissued1928
dcidentifier000315361
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4185
dcformatextent15 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeurážka na cti
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeUrážka na cti podle českého práva zemského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Jubilejní sborník "Všehrdu"
dcrightsopenaccess15 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN