page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:50Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:50Z
dcdateissued1927
dcidentifier000315448
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4204
dcformatextentiv, 91 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeodpovědnost
dcsubjectczetrest smrti
dcsubjectczetrestné činy proti životu
dcsubjectczetrestné činy proti zdraví
dcsubjectczetrestní stíhání
dcsubjectczevraždy
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczeČesko
dctitleczeUsmrcení člověka v českém právu zemském
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessiv, 91 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN