page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:46Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:46Z
dcdateissued1925
dcidentifier000533932
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4186
dcformatextentxii, 155 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczepanovníci
dctitleczeVolební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessxii, 155 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN