page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacek, Josef
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:04Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:04Z
dcdateissued1906
dcidentifier000301121
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4277
dcformatextent244 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectczeprávo
dctitleczeProblem mobilarní vindikace v západoevropském právu moderním a dějinný jeho vývoj. Svazek I., Kniha prvá, Exposice problemu: část úvodní a část historická
dctitlealternativeczeExposice problemu: část úvodní a část historická
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess244 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN