page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacek, Josef
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:07Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:07Z
dcdateissued1908
dcidentifier000301122
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4284
dcformatextent67 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeprávní filozofie
dctitleczeProblem mobilarní vindikace v západoevropském právu moderním a dějinný jeho vývoj. Svazek II., Kniha prvá, Exposice problemu : práva moderní (I.)
dctitlealternativeczeExposice problemu : práva moderní (I.)
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess67 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN