DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-18 of 18

page.general.thumbnail
Ueber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirthschaft : ein offenes Sendschreiben an Herrn Professor Dr. Heinrich von Treitschke
Schmoller, Gustav
Tato publikace obsahuje následující kapitoly: 1. Úvod; 2. Co nám říkáte a co my skutečně tvrdíme; 3. Dogmatická a kritická metoda; 4. Hospodářství, zvyk a právo; 5. Vlastnictví a princip distributivní spravedlnosti; 6. Hospodářské bezpráví, revoluce a reforma; 7. Společenské členění a sociální pokrok; 8. Váš postoj k sociálně-politickým hnutím a jevům současnosti.
page.general.thumbnail
Zur Psychophysik der Moral und des Rechtes
Benedikt, Moriz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Der österreichische Juristentag und die Advokatur
Pleschner von Eichstett, August
Publikace z roku 1879 pojednává o rakouské advokacii, přičemž se věnuje samotnému pojmu „advokát“, požadavkům na povolání advokáta, jakož obsahuje i obecná zamyšlení nad advokátským stavem.
page.general.thumbnail
Juristische Encyclopädie
Merkel, Adolf
Kniha se věnuje všeobecné právní nauce a speciální právní vědě.
page.general.thumbnail
Das oesterreichische Staatsrecht (Verfassungs- und Verwaltungsrecht) : ein Lehr- und Handbuch
Gumplowicz, Ludwig
Publikace analyzuje rakouské ústavní a správní právo na konci 19. století.
page.general.thumbnail
Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen Geltung in Deutschland
Fürstenau, Hermann
Publikace pojednává o vývoji náboženské svobody v Německu od doby reformace až do 19. století
page.general.thumbnail
Boj za právo
Jhering, Rudolf von; V. B.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem : zugleich ein Beitrag zur Lehre von der rechtswissenschaftlichen Systematik
Radbruch, Gustav
Kniha se skládá ze dvou částí: I. O právní systematice; II. Pojem jednání a jeho význam pro systém trestního práva.
page.general.thumbnail
Schweizerisches Rechtslexikon
; Brodtbeck, K. A.
Kniha se věnuje švýcarskému právu.
page.general.thumbnail
Schweizerisches Rechtslexikon. 3. Teil, Das neue Zivilgesetzbuch
; Brodtbeck, K. A.
Kniha se zabývá švýcarským právem, konkrétně občanským zákoníkem.