page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBilovský, František
dcdateaccessioned2016-08-24T11:40:26Z
dcdateavailable2016-08-24T11:40:26Z
dcdateissued1936
dcidentifier000315857
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10731
dcformatextent107 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczeneplatnost právních úkonů
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczeprávní úkony
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczevěřitelská práva
dcsubjectczezávazkové právo
dctitleczeÚvod do nauky o právních úkonech bezúčinných
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess107 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN