SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHerben, Jan
dcdateaccessioned2016-09-19T11:21:35Z
dcdateavailable2016-09-19T11:21:35Z
dcdateissued1920
dcidentifier000277912
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11019
dcformatextent22 s.
dclanguagecze
dcpublisherMinisterstvo školství a národní osvěty
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczedemokracie
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczereformace
dcsubjectenghistory
dcsubjectengdemocracy
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengreformation
dctitleczeDuch demokracie. 1. část historická
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess22 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN