page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlecanda, Vladimír
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:21Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:21Z
dcdateissued1927
dcidentifier000272550
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1117
dcformatextent185 s. + 11 příloh
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vojenského archivu
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczebitvy
dcsubjectczeprvní světová válka, 1914-1918
dcsubjectczevojenské dějiny
dcsubjectczebitva u Zborova (1917 : Zborov, Ukrajina)
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectenghistory
dcsubjectengbattles
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dcsubjectengmilitary historiy
dcsubjectengbattle of Zborov (1917 : Zborov, Ukraine)
dctitleczeBitva u Zborova : vojensko historická studie o bojích československé brigády v Haliči roku 1917
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN