Search

Current filters in use: dějiny history Schönbauer, Ernst starověk Řecko

Now showing items 1-1 of 1


Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum
Schönbauer, Ernst
Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Katagrafy; 2. "Pozemková kniha"; 3. Demosiosis v právech k nemovitostem; 4. Partschovo učení a anagrefech; 5. K právu hypotéky; 6. K právům k nemovitostem ve starém Řecku; 7. Historické shrnutí.
Last updated: 2016-08-11