Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Katagrafy; 2. "Pozemková kniha"; 3. Demosiosis v právech k nemovitostem; 4. Partschovo učení a anagrefech; 5. K právu hypotéky; 6. K právům k nemovitostem ve starém Řecku; 7. Historické shrnutí.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchönbauer, Ernst
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:03Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:03Z
dcdateissued1924
dcidentifier000272240
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1125
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících kapitol: 1. Katagrafy; 2. "Pozemková kniha"; 3. Demosiosis v právech k nemovitostem; 4. Partschovo učení a anagrefech; 5. K právu hypotéky; 6. K právům k nemovitostem ve starém Řecku; 7. Historické shrnutí.
dcformatextent133 s.
dclanguageger
dcpublisherHeimatverlag Leopold Stocker
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczestarověk
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczeŘecko
dcsubjectenghistory
dcsubjectengantiquity
dcsubjectengreal property
dcsubjectengGreece
dctitlegerBeiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum
dctitlealternativeczePříspěvky k dějinám práva k nemovitostem ve starověku
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccess133 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN