page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHenner, Kamil
dcdateaccessioned2017-03-02T14:55:55Z
dcdateavailable2017-03-02T14:55:55Z
dcdateissued1927
dcidentifier000320631
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11395
dcformatextent294 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dctitleczeZáklady práva kanonického. Část druhá, Právo platné. Sešit první a druhý
dctitlealternativeczePrávo platné
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition3. vyd.
dcrightsopenaccess294 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN