Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících částí: I. teorie mezního užitku a subjektivní hodnota peněz; II. teorie mezního užitku a objektivní hodnota peněz; III. teorie mezního užitku a běžná čistá hodnota peněz.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHirsch, Willy
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:14Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:14Z
dcdateissued1928
dcidentifier598126
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1146
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících částí: I. teorie mezního užitku a subjektivní hodnota peněz; II. teorie mezního užitku a objektivní hodnota peněz; III. teorie mezního užitku a běžná čistá hodnota peněz.
dcformatextentviii, 182 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Gustav Fischer
dcsubjectczedějiny ekonomických teorií
dcsubjecteconomics (theory)
dctitlegerGrenznutzentheorie und Geldwerttheorie : (unter besonderer Berücksichtigung der "österreichischen" Schule)
dctitlealternativeczeTeorie mezního užitku a hodnoty peněz : (za zvláštního zohlednění „rakouské“ školy)
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialJena
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN