page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2017-03-07T13:54:17Z
dcdateavailable2017-03-07T13:54:17Z
dcdateissued1923
dcidentifier000512935
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11525
dcformatextent119 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeVěcné právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess119 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN