page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTuna, František
dcdateaccessioned2017-03-07T14:02:02Z
dcdateavailable2017-03-07T14:02:02Z
dcdateissued1927
dcidentifier000305410
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11529
dcformatextent128 s.
dclanguagecze
dcpublisherF. Tuna
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeděti
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczerozvod
dcsubjectczemanželská smlouva
dcsubjectczevyživovací povinnost
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengchildren
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengdivorce
dcsubjectengsupport (domestic relations)
dctitleczeRozvod a rozluka : populární výklad a praktická příručka s rozhodnutími nejvyššího soudu až do nejnovější doby o sporech manželských, o neplatnosti manželství, oduznání manželského původu dítěte, o alimentech
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess128 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN