Abstract(s)

Kniha obsahuje kapitoly od nejstarších dob až do doby stěhování národů; usazení Franků v Galii; období merovejské až do období karolinské.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRoth, Paul von
dcdateaccessioned2017-03-17T13:47:22Z
dcdateavailable2017-03-17T13:47:22Z
dcdateissued1850
dcidentifier000487530
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11909
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje kapitoly od nejstarších dob až do doby stěhování národů; usazení Franků v Galii; období merovejské až do období karolinské.
dcformatextentxx, 484 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von J. J. Palm und Ernst Enke
dcsubjectczeMerovejci (rod)
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczefeudalismus
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczedvorská správa
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfeudalism
dcsubjectengmiddle ages
dctitlegerGeschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert
dctitlealternativeczeHistorie lenních vztahů od nejstarších dob až do 10. století
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialErlangen
dcrightsopenaccessxx, 484 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN