Abstract(s)

Publikace pojednává o vývoji náboženské svobody v Německu od doby reformace až do 19. století

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFürstenau, Hermann
dcdateaccessioned2017-03-17T14:05:03Z
dcdateavailable2017-03-17T14:05:03Z
dcdateissued1891
dcidentifier000488252
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11933
dcdescriptionabstractczePublikace pojednává o vývoji náboženské svobody v Německu od doby reformace až do 19. století
dcformatextentviii, 342 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczesvoboda vyznání
dcsubjectcze16.-19. století
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengfreedom of religion
dctitlegerDas Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen Geltung in Deutschland
dctitlealternativeczeZákladní právo náboženské svobody na základě historického vývoje a jeho dnešní platnost v Německu
dctypepravni-teorie
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessviii, 342 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR