Abstract(s)

Kniha pojednává o dějinách rodiny, období práva matky, období otcovského práva a starší a mladší formy rodiny.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLippert, Julius
dcdateaccessioned2017-03-17T14:32:27Z
dcdateavailable2017-03-17T14:32:27Z
dcdateissued1884
dcidentifier000488043
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11961
dcdescriptionabstractczeKniha pojednává o dějinách rodiny, období práva matky, období otcovského práva a starší a mladší formy rodiny.
dcformatextentv, 260 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Ferdinand Enke
dcsubjectczerodinné vztahy
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectengfamily relationships
dcsubjectengfamily law
dctitlegerDie Geschichte der Familie
dctitlealternativeczeHistorie rodiny
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialStuttgart
dcrightsopenaccessv, 260 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR