SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-09-19T15:41:52Z
dcdateavailable2020-09-19T15:41:52Z
dcdateissued1933
dcidentifier311429
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1209
dcformatextent266 s.
dclanguagecze
dcpublisherUniversita Komenského
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectczevysoké školy
dcsubjectczeprávo
dctitleczeStudijní předpisy obecné. Část druhá
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN