SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, Václav
dcdateaccessioned2017-05-05T13:08:11Z
dcdateavailable2017-05-05T13:08:11Z
dcdateissued1925
dcidentifier000290879
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12471
dcformatextent105 s., 1 mapa.
dclanguagecze
dcpublisherStátní nakladatelství
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengchurches
dcsubjectengchurch and state
dctitleczeNáboženské poměry v Československé republice
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess105 s., 1 mapa.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN