SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTilsch, Emanuel
dcdateaccessioned2017-05-31T13:55:54Z
dcdateavailable2017-05-31T13:55:54Z
dcdateissued1905
dcidentifier000275791
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12837
dcformatextent157 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczesrovnávací metody
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectengcomparative methods
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeDědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I.
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess157 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN