page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T14:23:39Z
dcdateavailable2017-05-31T14:23:39Z
dcdateissued1937
dcidentifier000282607
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12849
dcformatextent19 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České společnosti národohospodářské
dcsubjectczeekonomie
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczemajetkoprávní vztahy
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczeobčanský zákoník
dcsubjectczezástavní právo
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengeconomics
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengnational economy
dcsubjectengliens
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeHospodářství a nový občanský zákoník
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess19 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN