page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T14:25:28Z
dcdateavailable2017-05-31T14:25:28Z
dcdateissued1923
dcidentifier000291273
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12853
dcformatextent89 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čsl. akadem. spolku "Právník"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávnické osoby
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengjuristic persons
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNástin akademických přednášek z občanského práva. I., Všeobecná část
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess89 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN