Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMišianik, Ján
dcdateaccessioned2016-08-11T12:08:32Z
dcdateavailable2016-08-11T12:08:32Z
dcdateissued1971
dcidentifier000008719
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1291
dcformatextent323 s., [4] s. obr. příl.
dclanguageslo
dcpublisherMatica slovenská
dcsubjectczebibliografie
dcsubjectczepísemnictví
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengbibliography
dcsubjectengliterature
dcsubjectengSlovakia
dctitlesloBibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor. VII, (Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I-VI.)
dctitlealternativesloBibliografia [písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel] 7, Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I.-VI.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialMartin
dcdescriptionedition2. opr. a dopl. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2043-01-01